Week van het afval

Door Saskia Osinga

Tussen 27 oktober en 5 november organiseerde de gemeente Groningen de Week van het Afval. In alle delen van de stad ging de gemeente met bewoners in gesprek over afval. Daarvoor ging de “Talk Trash Afvalbar” de wijken in.

Tijdens “Let’s Gro” in het Groninger Forum was er aandacht voor de week van het afval en een aantal mensen uit de stad deden mee aan de challenge “ een week zonder afval”. “Talk Trash”.

In Lewenborg was de bar uitgeweken naar winkelcentrum Lewenborg, bij de Action, vanwege het slechte weer, terwijl aanvankelijk Winkelcentrum Rijksweg op de planning stond. Tijdens de “Trash Talk ́ konden passanten meewerken aan interviews over afval.

De gemeente wil graag weten in hoeverre bewoners tevreden zijn over de afvalinzameling, of ze zelf voldoende mogelijkheid zien hun afval te scheiden èn of inwoners oplossingen hebben tav. afval en vooral de vermindering van de hoeveelheid restafval (grijs).

Groningen afvalvrij

De gemeente Groningen heeft de ambitie in 2030 afvalvrij te zijn. Dat houdt in dat restafval (de grijze zak of bak) eigenlijk niet meer bestaat, maar dat alle afval weer gebruikt zal kunnen worden als grondstof. Afval scheiden voor hergebruik is dus van heel groot belang. Minder restafval is dus het doel. Grondstoffen worden steeds schaarser en daardoor zullen producten steeds duurder worden. Het scheelt miljoenen euro’s per jaar als er zoveel mogelijk afval wordt gescheiden en hergebruikt en er zo min mogelijk restafval geproduceerd wordt.Het grootste percentage wat bij het restafval komt is plastic.

Wijkmarkt

Bewonersplatform Lewenborg en wijkbewoners sloegen de handen ineen om op de woensdagmiddag tijdens de wijkmarkt dee Week van het Afval een Lewenborgs tintje te geven. De wijkbakfiets werd omgetoverd tot informatiepunt  met een heleboel nuttige informatie omtrent afval.

Met wijkbewoners werden gesprekken gevoerd over alles wat met afval te maken heeft.Er leven bij bewoners vragen over hoe en waar je welk afval kunt inleveren. Bewoners van aanleunwoningen gaven aan dat ze wel meer willen recyclen, maar de afstand is voor hun te groot om het naar een papier- of glasbak te brengen.

Blijvend aandacht voor afval

Werkgroep Groen & Grijs zal blijvend aandacht besteden aan afval. Of het nu gaat om knelpunten, zoals bijplaatsingen bij containers, zwerfafval, behoeftes die in de wijk leven en het leveren van nuttige informatie; het heeft de aandacht!

Voor vragen en suggesties, stuur een mail naar groengrijs@bwpl.nl

Terugkoppeling vanuit de gemeente

Het onderwerp afval blijft hoog op de politieke agenda staan. Begin volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen en het nieuwe college zal aan de slag gaan met de uitkomsten van deze week. Want de ambitieuze doelstelling van afvalvrij in 2030 blijft. Het is mogelijk dat een nieuw college kiest voor afvalinzameling via het diftarsysteem. Dan zal afval worden afgerekend per hoeveelheid, dus per zak of bak.

Tot slot nog enkele wist je datjes:

Op woensdag 24 november staat de chemokar tussen 13 en 14 uur op de wijkmarkt bij Lijzijde. Je kunt daar al je klein chemisch afval inleveren

Als GoudGoed de textiel komt ophalen elke maand, kun je je kapotte kleine elektrische apparaten ook  buitenzetten. Die worden dan ook opgehaald door  GoudGoed. Voor ophaaldagen check MijnAfvalwijzer

Piepschuim hoort niet in de oudpapier-container maar  moet bij het restafval!