Over ons

BeWonersPlatform Lewenborg wil de wijkbewoners een lijfelijk platform bieden waar zij elkaar kunnen ontmoeten, ideeën, kennis en kunde met elkaar kunnen delen, initiatieven ontplooien en medestanders zoeken. Het is het zoeken en leggen van verbinding.