Lewenborg Leeft

13 december: gratis webinar ‘Aan de slag met energie in Lewenborg’

Woon jij in Lewenborg en heb je een koophuis? Dan kun je in aanmerking komen voor een subsidie van 10.000 euro voor woningverbetering en verduurzaming. 

Wil je meer weten over de subsidie ‘Verduurzaming en Verbetering Groningen’? En hoe je die kunt aanvragen? En wil je meedenken over een aardgasvrij Lewenborg? Meld je dan aan voor het gratis webinar ‘Aan de slag met energie in Lewenborg’ op 13 december van 19.30 -20.30 uur. 

Tijdens deze online bijeenkomst hoor je hoe:

  • je de subsidie aan kunt vragen.
  • je het subsidiebedrag het beste kunt investeren.
  • je Lewenborg kunt helpen verduurzamen. 

En wat de gemeente doet voor de warmtetransitie.

Met de stijgende gas- en stroomprijzen is energiebesparing nog belangrijker. Maar waar begin je? Ook hier staan we tijdens de bijeenkomst bij stil. Tijdens het webinar kun je ook vragen stellen via de chat. Deze worden zoveel mogelijk tijdens het webinar live of via de chat beantwoord.

Aanmelden
Aanmelden voor het webinar  ‘Aan de slag met energie in Lewenborg’ op 13 december kan via: https://forms.office.com/r/qPiTZV1STe

Maximum budget
Op 10 januari 2022 gaat de subsidie ‘Verduurzaming en Verbetering Groningen – € 10.000’ weer open. Je kunt vanaf 9 uur ’s ochtends een aanvraag indienen via het eLoket. De subsidie kent een maximumbudget, waardoor het kan zijn dat niet alle aanvragen kunnen worden toegekend. Het kan zijn dat het maximumbudget binnen enkele dagen bereikt is. Daarom is het belangrijk om alles voor de aanvraag op 10 januari klaar en bij de hand te hebben, zodat je het in een keer in kunt voeren.

Meer informatie? Of vragen over de subsidie? Neem dan contact op met SNN via: (tel) 050 5224 924 of mail naar VVG@SNN.nl.

Van het aardgas af, kan dat wel?
In Groningen wordt hard gewerkt aan de warmtetransitie. Hiermee wordt de overstap van aardgas naar een duurzaam alternatief bedoeld. Voor de hele gemeente is per wijk in kaart gebracht wat de meest geschikte oplossing is voor verwarming van huizen in de toekomst. Dat kan zijn via een warmtenet, helemaal elektrisch met warmtepompen of een combinatie van een duurzaam gas en elektriciteit. Deze laatste optie wordt ook wel hybride genoemd. Denk bijvoorbeeld aan een gasketel op groengas die samen met een kleine warmtepomp het huis warm houden en voorzien van warm kraanwater.

Dit laatste scenario is het meest aannemelijk voor de wijken Lewenborg en Beijum om in deze toekomst van het aardgas af te krijgen. Toch wordt ook de optie van een warmtenet nog verder uitgezocht. 

Verschillende gemeenten en de provincie onderzoeken ook of het mogelijk is om warmte uit de Eemshaven naar Groningen te brengen om daarmee warmtenetten te voeden. Omdat deze warmteleiding dan in theorie in de buurt van Beijum en Lewenborg kan komen te liggen, wil de gemeente daarom nog wat diepgaander onderzoeken of er toch kansen liggen voor een warmtenet in een of beide wijken. 

In het webinar van 13 december vertelt de gemeente meer over dit onderzoek. 

Wijkenergieplan
De verkenning naar een warmtenet is onderdeel van een wijkenergieplan. Deze gaat de gemeente in 2022 opstellen voor Lewenborg en Beijum. Dit doen we samen met bewoners en corporaties. We zullen tijdens het webinar op 13 december daarom ook een oproep doen om mee te denken over de duurzame toekomst van Lewenborg. Wat deze plannen betekenen voor de keuzes die je als bewoner nu kunt maken, zal ook onderwerp van gesprek zijn.

Denk mee over duurzaamheid 
Ook in de wijkvernieuwing Lewenborg Leeft! speelt duurzaamheid een grote rol. De afgelopen maanden hebben we van bewoners hier al waardevolle ideeën en suggesties voor gekregen. Een aantal bewoners heeft aangegeven hier in de toekomst met ons over mee te willen denken. Met hen komen we graag in contact. Dus wil jij meedenken over de verduurzaming van de wijk? Stuur dan een mail naar communicatielewenborg@groningen.nl