Kunst en cultuur

Vanuit deze werkgroep willen we structureel aandacht aan kunst en cultuur besteden.

Lewenborg heeft een rijke traditie aan kunstwerken in de openbare ruimte. 

Als je de wijk binnenrijdt, zie je de “kromme bomen”. Een van de stadsmarkeringen die de toegang tot de wijk verlevendigt.In totaal tellen we een stuk of dertien kunstwerken in en rond Lewenborg!

Wanneer het weer mogelijk is zullen we graag culturele activiteiten mogelijk maken.

Een creatieve markt, exposities, een kunstzinnige wandeling, live-muziek, spoken word, café chantant of openluchtvoorstellingen.

Bewonersplatform Lewenborg wil graag mèt wijkbewoners de schouders onder cultuur zetten.

Samen klinkt het beter is een project dat is opgezet vanuit wijkbewoners, nu verankerd in het Bewonersplatform Lewenborg.
Doel was om meer aandacht voor muziek in Lewenborg te hebben en kinderen op jonge leeftijd kennis te laten maken met muziek.

Dat heeft in 2019 en 2020 in een aantal muzikale evenementen geresulteerd. Er zijn twee Café Chantants in De Oude Bieb georganiseerd met live muziek. Dit was een daverend succes en we zullen hier, zodra dat kan, absoluut een vervolg aan geven.

Ook leeft de wens meer met optredens in de open lucht te gaan doen.
Ben jij muzikant en/of kunstenaar nodigen we je van harte uit met ons mee te denken en vooral met ons mee te doen!

Kunst en cultuur maken de wereld een stukje mooier en op kleinere schaal kunnen we Lewenborg ook opleuken met kunst en cultuur.

Hans van Lente
Saskia Osinga