4 mei 2020 – Herdenking in corona-tijden

In de Lewenborger van vorige maand heeft het 4 mei comité Lewenborg/Noorddijk aangekondigd dat de 4 mei herdenking dit jaar niet door gaat vanwege de maatregelen om het coronavirus in te dammen.

Het 4 mei comité wil bij nader inzien de herdenking niet zomaar voorbij laten gaan en heeft besloten de herdenking in aangepaste vorm te laten plaatsvinden.Oorspronkelijk was het 4 mei comité van plan om in dit speciale herdenkingsjaar, 75 jaar vrijheid, de herdenking een extra tintje te geven door de herdenking op begraafplaats Noorddijk af te sluiten met een concert in de Stefanuskerk in Noorddijk.
Hiervoor hadden zich al diverse muzikanten/zanggroepen opgegeven.
Helaas gooit het coronavirus roet in het eten…
Ook landelijk vindt er een geheel aangepast programma plaats.
Het landelijk thema is dit jaar: “Verhalen om nooit te vergeten”.
Uiteraard gaat het hierbij om verhalen n.a.v. de Tweede Wereldoorlog, maar ook de huidige corona-maatschappij zal verhalen opleveren die niet licht zullen worden vergeten…

Het 4 mei comité Lewenborg/Noorddijk heeft de volgende vorm gekozen om de herdenking alsnog door te laten gaan:

  • er is uiteraard geen stille tocht; de herdenking vindt direct op begraafplaats Noorddijk plaats
  • alleen twee leden van het 4 mei comité, aangevuld met fotograaf en/of verslaggever van de Lewenborger zijn bij de herdenking aanwezig
  • om 20.00 uur wordt twee minuten stilte gehouden
  • vervolgens klinkt het Wilhelmus uit een luidspreker
  • het herdenkingsgedicht wordt voorgedragen
  • hierna wordt bij elk graf van de vliegeniers en bij de graven van verzetsstrijders Pop Dijkema en ds. Brouwer een bos bloemen neergelegd
  • om de slachtoffers van het coronavirus te gedenken wordt ook een bos bloemen gelegd bij een nog te vervaardigen tijdelijk “gedenkteken” langs het looppad op de begraafplaats of bij de Stefanuskerk

Het herdenkingsgedicht zal bij de graven van de vier Engelse vliegeniers gedurende een nader te bepalen tijd op een standaard te lezen zijn.

Het 4 mei comité hoopt op deze manier toch een goede herdenking 2020 te kunnen houden.
Het is geenszins de bedoeling dat er meer publiek bij deze herdenking aanwezig is!
U kunt in de dagen voor of na de herdenking natuurlijk wel zelf bloemen leggen en het gedicht lezen, maar ook dan: niet meer dan vier personen tegelijk op de begraafplaats en houdt anderhalve meter afstand van elkaar!

Jenette Ouweneel
Wally Schwab
Saskia Osinga
Hans Wilbrink
4 mei comité Lewenborg/Noorddijk