Wijkbudget – Stem van Groningen

Maak je wijk leuker met het wijkbudget!

Hoe maak je Lewenborg nóg leuker en fijner om in te wonen? Dat kun je zelf beslissen met het wijkbudget. De gemeente Groningen stelt in 2023 namelijk 25.000 euro beschikbaar voor bewoners. Bewoners mogen zelf met plannen komen om hun eigen plein, straat of wijk leuker en mooier te maken. 

Dus heb jij een idee dat bijdraagt aan fijner wonen en leven voor bewoners in jouw buurt of straat? Of zelfs voor de hele wijk? Dan zou je dit met het wijkbudget mogelijk kunnen maken. 

Meedenken en meedoen

Wil je meer weten over het wijkbudget? En meedenken en meedoen? Kom dan naar een bewonersavond in het Dok. Iedere derde donderdag van de maand vertellen we daar meer over het wijkbudget. Ook kun je tijdens deze bijeenkomsten met andere bewoners over je idee praten. Het maakt niet uit wat je idee is: er is heel veel mogelijk! 

Inloopbijeenkomsten wijkbudget

In 2023 is er op de bewonersavond van donderdag 16 maart een Ideeënmarkt. Inloop is vanaf 19:00 uur. Tijdens deze bijeenkomst kun je met andere bewoners in gesprek over je idee of over bestaande ideeën die een uitvoerder zoeken. Ook kun je je idee invoeren op de Stem van Groningen. Heb je zelf geen idee? Laat je dan inspireren door anderen of denk en doe met hen mee. 

Naast de bijeenkomst van 16 maart zijn er nog twee momenten waarop je met mensen van het wijkbudget in gesprek kunt over je idee. Zij kunnen je dan verder helpen. 

23 maart en 4 april van 16:00-17:00 uur in de Oude Bieb (Anker 14b)

Uiteraard kun je ook een mailtje sturen naar wijkbudget@bwpl.nl om hulp te vragen.

Idee indienen

Je uitgewerkte idee kun je indienen op Stemvan.groningen.nl. Dit kan tot en met 13 april 2023. Mocht je daar hulp bij nodig hebben, dan kun je de inloopbijeenkomsten bezoeken die op deze pagina staan genoemd. Verder kun je ook iedere dinsdag van 14:00-16:00 uur terecht bij het digitale inloopspreekuur in het Forum in het Dok. Kleine ideeën of grote ideeën, alles is welkom!

Lewenborg stemt

Als alle ideeën binnen zijn, kunnen bewoners van Lewenborg via Stemvan.groningen.nl hun stem uitbrengen. Dit kan van 1-7 juni 2023. Op 3 juni zal er een wijkstemdag worden georganiseerd. Houd de Lewenborger in de gaten voor meer informatie daarover.

Als bewoner bepaal jij zelf hoe de 25.000 euro over de verschillende ideeën wordt verdeeld. De ideeën met de meeste stemmen krijgen geld om het uit te voeren. 

Meer informatie

Op de praatplaat hieronder zie je in het kort al de stappen van het wijkbudget. In de Lewenborger houden we jullie ook op de hoogte van de gang van zaken. Je kunt uiteraard ook contact opnemen met wijkbudget@bwpl.nl

Hartelijke groet,

Werkgroep Wijkbudget