Wijkbudget – Stem van Groningen

Maak je wijk leuker met het wijkbudget!

Hoe maak je Lewenborg nóg leuker en fijner om in te wonen? Dat kun je zelf beslissen met het wijkbudget. De gemeente Groningen stelt de komende jaren namelijk 25.000 euro per jaar beschikbaar voor bewoners. Bewoners mogen zelf met plannen komen om hun eigen plein, straat of wijk leuker en mooier te maken. 

Dus heb jij een idee dat bijdraagt aan fijner wonen en leven voor bewoners in jouw buurt of straat? Of zelfs voor de hele wijk? Dan zou je dit met het wijkbudget mogelijk kunnen maken. 

Meedenken en meedoen

Wil je meer weten over het wijkbudget? En meedenken en meedoen? Kom dan naar een bewonersavond in het Dok. Iedere derde donderdag van de maand vertellen we daar meer over het wijkbudget. Ook kun je tijdens deze bijeenkomsten met andere bewoners over je idee praten. Het maakt niet uit wat je idee is: er is heel veel mogelijk! 

Inloopbijeenkomst wijkbudget

Op donderdag 16 juni is de volgende bewonersavond. Die dag organiseren wij van 16.00 tot 20.00 uur een inloopbijeenkomst over het wijkbudget. Bewoners kunnen dan langskomen om over ideeën te sparren, ze te laten checken op haalbaarheid of om gewoon van gedachten te wisselen. Heb je nog geen idee, maar wil je wel meedoen? Ook dan ben je van harte welkom. Laat je inspireren door anderen of denk met hen mee. 

Naast bewoners zullen er ook medewerkers van de gemeente klaarstaan om mee te denken over hoe jij jouw idee zo sterk mogelijk kunt maken. Heb je een idee? Eet dan gerust soep met een broodje mee.

Idee indienen

Wanneer de ideeën uitgewerkt zijn, komen ze op de stemsite www.stemvan.groningen.nl * te staan. Dit kun je zelf doen of samen met een van ons. Kleine ideeën of grote ideeën, alles is welkom!

(*dit zal rond september 2022 zijn)

Lewenborg stemt

Als alle ideeën binnen zijn, kunnen bewoners van Lewenborg via De Stem van Groningen hun stem uitbrengen. Als bewoner bepaal jij zelf hoe de 25.000 euro over de verschillende ideeën wordt verdeeld. De ideeën met de meeste stemmen krijgen geld om het uit te voeren. 

Meer informatie

Op de praatplaat op deze pagina zie je in het kort al de stappen van het wijkbudget. In de volgende Lewenborger leggen we het proces verder uit. Je kunt ook contact opnemen met wijkbudget@bwpl.nl

Hartelijke groet,

Werkgroep Wijkbudget