Informatiebijeenkomst gebiedsvisie Kardinge

De gemeente Groningen werkt aan de toekomst voor sportcentrum en recreatiegebied Kardinge. Eind september 2021 heeft het college van B&W het bidbook ‘Vitaliteitscampus Kardinge’ vastgesteld. In 2022 werkt de gemeente dit ambitiedocument verder uit tot een gebiedsvisie.

De gemeente organiseert op dinsdag 5 en woensdag 6 april 2022 van 20:00 – 21:00 uur twee digitale, dus online, informatiebijeenkomsten om de inwoners van de omliggende wijken bij te praten over deze ontwikkelingen en te bespreken hoe het vervolg eruitziet. Er is tijdens de bijeenkomsten ook ruimte om hier vragen over te stellen. Voor meer informatie en het aanmelden voor één van de informatiebijeenkomsten kunt u op deze gemeentelijke website terecht.

Uk kunt zich uiterlijk tot 3 april aanmelden!

Direct aanmelden voor dinsdag 5 april kan hier.

Direct aanmelden voor woensdag 6 april kan hier.