Wijkvernieuwing Lewenborg

De wijkvernieuwing gaat van start!
WIJ-Groningen, AtHomeFirst, de woningcorporaties, de gemeente en onze organisatie, het bewonersplatform willen deze kans benutten om de wijk nog fijner te maken om in te leven.
Natuurlijk zullen alle (media)kanalen ingezet worden om zoveel mogelijk bewoners bij de plannen te betrekken.
In de komende wijkkrant (verschijnt donderdag 18 maart) geeft de projectleiding uitgebreidere informatie. En, wil je je aanmelden voor de digitale nieuwsbrief wijkvernieuwing?
Geef je op via communicatielewenborg@groningen.nl.