Tijdelijk afvalbrengstation

In 2021 staat afval bij ons hoog op de agenda. We hebben wijkbewoners
voorzien van de afvalgids. We hopen dat mensen nog meer gaan recyclen en dat er minder afval op straat belandt of verkeerd wordt aangeboden. Momenteel rollen we een pilot uit met de gemeente met een tijdelijk afvalbrengstation dichtbij huis.
Bewoners die hiervoor in aanmerking komen, ontvangen een flyer met alle informatie.